ผลกระทบด้านสุขภาพในระยะสั้นของ PM2.5ผลกระทบด้านสุขภาพในระยะสั้นของ PM2.5

        ผลกระทบด้านสุขภาพของ PM 2.5 ขึ้นกับระยะเวลาที่ร่างกายสัมผัสสาร โดยความรุนแรงจะมากขึ้นเมื่อระยะเวลาสัมผัสนานขึ้น การสัมผัสระยะสั้นเป็นช่วงที่ร่างกายเผชิญกับอากาศที่มีความเข้มข้นของ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพในระยะเวลาเป็นวันหรือสัปดาห์  ซึ่งอาการที่อาจพบได้แก่ 
• ปวดและเวียนศีรษะ
• ระคายเคืองตาทำให้ตาแดง
• ผื่นจากการระคายเคืองผิวหนัง 
• ประสิทธิภาพการนอนลดลง 
• และผลต่อทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก ปอดและหลอดลมอักเสบ 

          ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ (เช่น ผู้ป่วยหอบหืด (asthma), ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง, มะเร็งปอด) อาจมีอาการกำเริบ เช่น ไอ หอบ หายใจไม่สะดวกเมื่อสัมผัสกับ PM 2.5 ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูที่มีความเข้มข้นของ PM 2.5  สูงกว่าช่วงฤดูอื่น 

          นอกจากนี้การศึกษาทางระบาดวิทยาหลายการศึกษาพบว่าแม้จะสัมผัส PM 2.5 ในระยะสั้น ความเสี่ยงของการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของค่า PM 2.5


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ทําไมฝุ่นเข้มข้นในตอนเช้า ?

PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายอย่างไรและผลกระทบต่อสุขภาพ

ใครคือกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพของ PM 2.5